2019/12/01

مصرف تیغه سفالی در دنیا

رمی ها و اروپایی ها بیشترین مصرف تیغه سفالی را دارند. آمار ها نشان می دهد که بیش از 60% خانه های جدید را با تیغه […]
2019/12/01

کیفیت مواد تیغه های سفالی

کیفیت مواد تیغه های سفالی باعث می شود ساختمان ها با کیفیت بالا و با هزینه ای مقرون به صرفه ساخته شوند. تیغه های سفالی ساختار […]
2019/12/01

سازگازی زیست محیطی سفال تیغه

بلوک سفال تیغه ای از موادی تهیه می شود که کاملاً با محیط زیست سازگاری دارند و سمی نیستند. این تیغه های سفالی با طراحی خاص […]
02636555555