مصرف تیغه سفالی در دنیا

فهرست مطالب

رمی ها و اروپایی ها بیشترین مصرف تیغه سفالی را دارند. آمار ها نشان می دهد که بیش از 60% خانه های جدید را با تیغه سفالی می سازند. البته در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا هنوز هم خانه های تمام آجری ساخته می شوند.

آخرین مقالات

اطلاعات تماس با ما

09026503233

02636555555

02165580420

02636555555