ساختن گل از مواد اولیه تهیه آجر

فهرست مطالب

برای ساختن گل در حدود ۲۰ درصد وزن مواد اولیه به آن آب اضافه می نمایند . آب مورد نیاز باید فاقد هر گونه مواد خارجی بوده و نباید با خاک رس ترکیب شیمیائی بدهد . بنابراین نباید در تولید گل از فاضلاب استفاده گردد. در کارگاه های آجر پزی قدیمی برای جذب کامل آب توسط ذرات خاک ، گل تولیدی را به مدت ۳ الی ۴ روز رها می کردند تا رفته رفته آب به تمام ذرات خاک نفوذ کرده و آنرا تر نماید . ولی در هر صورت آب موجود در گل قبل از قالبگیری باید به حداقل ممکن برسد تا پس از خشک شدن آجر به دلیل تبخیر آن ایجاد تخلخل در آجر ننماید.

آخرین مقالات

اطلاعات تماس با ما

09026503233

02636555555

02165580420

02636555555