راحتی در استفاده

فهرست مطالب

با توجه به شکل و تخلخل های تیغه سفالی، این مصالح به نسبت اندازه، وزن بسیاری کمتری دارند و دارای شیار هایی در بدنه هستند که حمل و نقل آن ها را ساده تر می کند و در عین حال بنایی با آن ها نیز ساده تر است.

آخرین مقالات

اطلاعات تماس با ما

09026503233

02636555555

02165580420

02636555555