تعریف آجر

فهرست مطالب

آجرسنگی است مصنوعی که از پختن خاک رس با استخوان بندی اصلی سنگ بدست می آید. خاک رس مورد استفاده در آجر پزی را می توان بصورت ناخالص هم به کار گرفت و فقط می بایست مواد آلی موجود در آن را حذف نمود. عدم حذف مواد آلی آن می تواند به باقی ماندن موادی همچون ریشه گیاهان در آن منجر گردد . که در اثر حرارت پخت آجراین ترکیبات آلی بصورت بخار آب و گاز از آجر خارج شده باعث ایجاد فضای خالی و کاهش تحمل تاب فشاری آجر می گردد.

آخرین مقالات

اطلاعات تماس با ما

09026503233

02636555555

02165580420

02636555555