آجر

فهرست مطالب

آجر یا آگور در یونانی به خشت هایی گفته می شد که احکام و فرمان ها را بر روی آن حک می کردند. آجر یکی از مصالح ساختمانی است که با خلق و خوی بشر سازگار بوده و در هر دورانی از تاریخ به نوعی مورد استفاده او واقع شده است . زمان پیدایش آجر بدرستی معلوم نیست لیکن آن را به زمان پیدایش آتش نسبت می دهند. طاق کسری و کف دالان مسجد جامع اصفهان از نمونه های تاریخی استفاده از آجر است.

آخرین مقالات

اطلاعات تماس با ما

09026503233

02636555555

02165580420

02636555555